E-huvikool loob kõigile võimaluse saada uusi teadmisi kõikjal!

E-huvikool

Võimalus osaleda robootika, looduse või astronoomia huviringis kodust või koolist, kus juhendajateks on asjalikud, oma ala parimad õpetajad üle Eesti!

Sinine
labor

Sinine labor, on mõeldud 4.-6. klassi õpilastele ja labori tegevused keskenduvad veele (katsed, elusorganismid jne).

Huvitav
astronoomia

Õppekava on mõeldud 4.–6. klassi õpilastele, et arendada astronoomia alaseid teadmisi läbi teooria, vaatluste ja praktiliste tegevuste.

SPIKE Prime
algajatele

Äratada huvi mehaanika, robootika ja program-meerimise vastu, tutvustada erinevate mehhanismide ja seadete tööprintsiipe.