E-huvikool loob kõigile võimaluse saada uusi teadmisi kõikjal!

E-huvikool


Võimalus osaleda robootika, looduse või astronoomia huviringis kodust või koolist, kus juhendajateks on asjalikud, oma ala parimad õpetajad üle Eesti!

SPIKE Prime
algajatele

Äratada huvi mehaanika, robootika ja program-meerimise vastu, tutvustada erinevate mehhanismide ja seadete tööprintsiipe.