Meist

E-Huvikooli mõte tuli Eesti Teadushuvihariduse Liidu tegevjuhil suheldes erinevate kohalike omavalitsustega ning idee on pakkuda haridusteenust sarnaselt tavalise huvikooliga, kuid distantsilt. Eestis leidub palju piirkondi, kus ringitegevust ei toimu. Põhjusteks on suures osas juhendajate puudus isegi siis, kui vahendid (robootika, loodus) on olemas. E-Huvikooli mõte on viia huviring distantsina vajaminevate õpilasteni. Ring toimub iga nädal, õpilast juhendab virtuaalselt juhendaja, kes pakub tuge, ülesandeid, konsultatsiooni ning järgib õppekava. E-huvikooli toimimiseks on olemas head juhendajad üle Eesti, vahendid kohalikes koolides ja noortekeskustes ning vastavad õppekavad.

Projekti partneriteks on:

Pernova Loodusmaja www.pernova.ee

Pernova Hariduskeskus oma kolme suurepäraselt loodud majaga, eeskätt just Loodusmajaga, oli üheks kindlaks parteriks antud projekti loomisel ja loodussuunalise õppekava loomisel. Koostöös oma juhtide ja õpetajatega loodi projekti jaoks distantsõppe kava astronoomia suunal. 

Pernova Loodusmaja unikaalse arhitektuuriga külastuskeskus jutustab lugusid kodukoha ja laiema maailma looduse elurikkusest. Soovitakse olla  teejuhid tänastele ja tulevastele noortele, ning nad peavad oluliseks suunata märkama loodust ja selle vastu huvi tundma. Tänases muutuvas ajas pakub loodus- ja keskkonnavaldkond üha uusi teadmisi. 

Tartu Loodusmaja www.tartuloodusmaja.ee

Tartu loodusmaja oma huvitava huvikooli ja tegevustega oli samuti kindlaks partneriks, kellega koostöös teha õpilastele üks väga huvitav loodussuunaline õppekava. Loodusmaja juhid ja õpetajad meisterdasid kokku põnevust täis kava nimega „Sinine Labor.

Tartu Loodusmaja on mitmekülgne, avatud ja sõbralik asutus. Nende missiooniks on kujundada loodushariduse kaudu keskkonnasõbralikku mõtteviisi nii laste, noorte kui täiskasvanute hulgas.

Robokaru Robootikakool www.robokaru.ee

Robokaru Robootikakooli valik oli samuti kindel, kuna  kooli eestvedaja on oma ala professionaal ning tegeleb noortega mitmel rindel just robotite ehitamise, nendega võistlemas käimise ning erinevates programmides kaasa löömisega. Robokaru Robootikakool koostöös MTÜ Nuti-Võluri eestvedajaga loodi õpilastele huvitav ja mitmesuguseid tegevusi pakkuv robootikasuunaline õppekava „Spike Prime algajatele“.

Robokaru Robootikakooli õppetöö kavandamisel peetakse silmas igaühe võimekust. Huvikooli ülesanne on suunata õpilast oma tegevust jälgima ja õppimist kavandama, analüüsima ning kujundama isikupärast väljendusstiili.

MTÜ Nuti-Võlur www.nutivolur.ee

Nuti-Võluri koosseisu kuulub samuti üks oma ala parimaid just robootika valdkonnas. Nuti-Võluris Võrumaal pakutakse noortele võimalust tekitada ja hoida huvi robootika, programmeerimise ja IKT vastu. Nuti-Võluri panus projekti oli vajalik eksperdina nagu ka Robokaru Robootikakool, kuna teadmisi kahepeale on palju ning seetõttu loodigi suurepärane distantsõppe kava robootikasuunal „Spike Prime algajatele“.

TEAHU www.teadushuvi.ee

Eesti TEADUSHUVIhariduse Liit (Estonian STEM Non-formal Education Union) loodi 28. jaanuaril 2016.

Liidu eesmärk on koondada ja arendada Eesti loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna, sh IT, (edaspidi LTT valdkonna) huviharidust ja -tegevust pakkuvaid ning sellega seotud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ning esindada ja kaitsta nende huve. Oodatud on erinevaid huvitegevusega tegelejaid – huvikoolid ning ka need, kes ei ole huvikooli/huviringina registreeritud (näiteks koolide juures tegutsevad ringid, NutiLaborid)